Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Consumo

 

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas en materia de protección ao consumidor. Co obxecto de desenvolver as actividades relacionadas coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios galegos, creouse no ano 1994 o Instituto Galego de Consumo (IGC) : como un organismo autónomo adscrito á Consellería de Economía e Industria.
 

LEI 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.