Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Diagnostícate como emprendedor

Recoméndase responder espontaneamente, coa maior obxectividade e sinceridade posibles. As primeiras reaccións son as que dan resultados máis acertados.

Os resultados obtidos serviranlle para reflexionar sobre o seu perfil empresarial, podendo identificar os seus puntos fortes e aqueles que requiren dun desenvolvemento para a mellora do seu potencial como emprendedor á hora de afrontar a creación dun establecemento.


Considérase unha persoa curiosa? Interésalle o novo ou distinto?

NON

Atráelle enfrontarse a novos retos? Acepta e mesmo goza cos cambios?

NON

Cando viaxa a outras cidades ou países, é capaz de identificar as diferenzas que existen respecto da súa cidade?

NON

Considérase unha persoa con propensión a asumir riscos?

NON

Tende a tomar a iniciativa en situacións complexas ou conflitivas?

NON

Normalmente é capaz de prever e anticiparse aos acontecementos? Sabe identificar as tendencias?

NON

No caso de que as súas propias decisións están equivocadas, impórtalle asumir a súa responsabilidade? Acepta e aprende dos seus erros?

NON

É capaz de aproveitar experiencias?

NON

Considérase unha persoa que se relaciona facilmente con outras aínda que non as coñeza

NON

Considérase unha persoa independente e enérxica?

NON

Considera importante posuír independencia no traballo?

NON

Habitualmente, dedica as horas necesarias para facer ben unha tarefa ou desenvolver un proxecto?

NON

Antes de iniciar un proxecto, establece por escrito os obxectivos concretos que pretende alcanzar?

NON

Ten formación e/ou experiencia profesional no comercio polo miúdo?

NON

Está afeito traballar en equipo e coordinalos?

NON