Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Redic

 

 


Que é a rede REDIC?

 

A Rede de Dinamización Comercial, é un instrumento mediante o cal, a Xunta de Galicia, está impulsando o proceso de modernización e ordenación do comercio local.

A estrutura descentralizada da REDE  REDIC permítenos achegar a actuación administrativa a unha alta porcentaxe dos usuarios, facilitándolles un interlocutor especializado e converténdose así en nexo de unión permanente entre os comerciantes, as súas organizacións representativas e a Administración.

Igualmente, a REDE REDIC é un compoñente básico de cooperación entre a administración local e autonómica, o cal permite unha actuación coordinada de cara ao desenvolvemento de políticas proactivas que procuren o desenvolvemento da actividade comercial local.

Por iso a REDE REDIC, a través do coñecemento especializado e das ferramentas adecuadas, está capacitada para prestar asesoramento e apoio técnico, tanto ás propias corporacións locais, en canto ás decisións que teñen que adoptar en relación co sector, como o conxunto do tecido comercial de cada localidade, xa sexa nos procesos de modernización das PEMES, na renovación e desenvolvemento comercial dos centros urbanos, así como na consolidación de espazos urbanos comerciais de preferente uso peonil ou en ampliación e reforma da estrutura física dos equipamentos comerciais colectivos.

 

 

Funcións da Rede REDIC

 

- Achegar a actuación administrativa comercial aos seus usuarios, coordinando as relacións entre os comerciantes e as Administracións.

- Conseguir unha ordenación comercial eficiente e competitiva.

- Potenciar os centros comerciais tradicionais, favorecendo a súa consolidación como función de centralidade urbana.

- Facilitar o acceso á información especializada, mediante a utilización de ferramentas telemáticas especificas para ese efecto.

- Participar nos estudos sobre a situación do comercio local, que deben identificar os factores sociais, económicos e urbanísticos que condicionan a súa dinámica.

- Realizar propostas de actuación sobre as estratexias e investimentos a desenvolver, tanto nas actuacións territoriais de inspiración comercial, así como nas que afecten aos equipamentos colectivos.

- Executar actuacións de carácter promocional que dinamicen o comercio.

- Calquera outras actuacións e/ou proxectos que coadxuven á efectiva racionalización e modernización da estrutura comercial, así como a creación ou captación de oportunidades de negocio, que redunden na mellora da calidade de vida e no fomento do atractivo da cidade.