Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Licenzas

 

A documentación a presentar pode variar en función de cada concello. É por iso que se recomenda, que o empresario realice unha consulta previa no Departamento correspondente do Concello onde se pretenda implantar a empresa. Para realizar a consulta é necesario presentar os datos relativos á clase de actividade, características do local, situación, etc.