Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Elixe a túa forma xurídica

 

Unha das primeiras decisións coas que se debe enfrontar un emprendedor é a da forma xurídica que adoptará o seu futuro negocio. En ocasións as propias características do proxecto non permitirán a elección entre as diversas opcións, pero noutras sI que existirá posibilidade de elección.

A continuación pomos á túa disposición unha serie de documentos sobre as características básicas, os trámites de constitución, os impostos aplicables, o réxime Social...das formas xurídicas máis habituais á hora de constituír unha empresa.

 

Comunidade de bens

DOSSIER TRÁMITES

Cooperativa Traballo Asociado (CTA)

DOSSIER TRÁMITES

Empresa individual (autónomo)

DOSSIER TRÁMITES

Sociedade Anónima

DOSSIER TRÁMITES

Sociedade Anónima Laboral

DOSSIER TRÁMITES

Sociedade Limitada

DOSSIER TRÁMITES

Sociedade Limitada Laboral

DOSSIER TRÁMITES