Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Requisitos de constitución

 

 

Número de persoas necesarias para constituír unha asociación:

  • Tres ou máis persoas físicas ou xurídicas.
  • O mesmo número se se trata dunha federación, confederación ou unión de asociacións de ámbito galego.

Obrigatoriedade da inscrición:

  • Conforme ao artigo 10 da Lei orgánica 1/2002, a inscrición ten carácter declarativo, non constitutivo.

Denominación da asociación:

  • Non pode coincidir con outra previamente inscrita.